Par konkursa „Darīsim paši 2015” izsludināšanu.

Par konkursa „Darīsim paši 2015” izsludināšanu.

Arī šogad Vaiņodes novada dome izsludina konkursu „Darīsim paši” . Pagājušajā gadā konkursa ietvaros varēja iesniegt pieteikumus dažādu pasākumu rīkošanai. Vēlreiz gribu pateikties visiem tiem, kas pagājušajā gadā iesniedza projektus un arī tos ļoti veiksmīgi realizēja.  Šogad tiks atbalstīti projekti gan sabiedrisko un izglītojošo pasākumu Vaiņodes novada iedzīvotājiem organizēšanas jomā (sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā, kā arī pasākumi, kas apvieno vairākas jomas), gan vides sakārtošanas un labiekārtošanas jomā (publiski pieejamas vietas, koplietošanas telpas). Tātad šogad tiks atbalstīti ne tikai pasākumi, bet arī vides sakārtošanas un labiekārtošanas projekti. Piemēram, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji varēs sakārtot un labiekārtot savus pagalmus un kāpņu telpas. Apvienojoties grupā, kurā ir vismaz 5 iedzīvotāji, varēs pēc pašu iniciatīvas sakārtot kādu publiski pieejamu vietu vai izveidot kādu infrastruktūras objektu. Maksimāli pieejamā summa vienam projektam ir 500 EUR. Kopumā konkursa „Darīsim paši 2015” finansējums ir 2500 EUR. Šogad pieteikumus vērtēs žūrija,  kuras  sastāvā  būs  4  Vaiņodes novada domes Sociālo, kultūras un izglītības lietu komitejas pārstāvji.

Konkurss tiek izsludināts un pieteikumus var iesniegt no 2015. gada 8. aprīļa līdz 7. maija plkst. 16.00. Vaiņodes novada domē pie sekretāres. Projektu realizēšanas laiks ir līdz šā gada beigām,- 31. decembrim. Tātad var plānot arī kādu ar Ziemassvētkiem saistītu pasākumu.

Visas detaļas, kas saistītas ar izmaksu attiecināmību, iesnieguma noformēšanu un citām praktiskām lietām ir aprakstītas Nolikumā, kas kopā ar pieteikuma anketu ir pieejams Vaiņodes novada mājas lapā www.vainode.lv sadaļā „Projekti”. Par jebkuru ar konkursu saistītiem jautājumiem varat zvanīt man,  projektu vadītajam Oskaram Zvejam pa tālruni 63464500, mobilo tālruni 26360817, kā arī rakstīt e-pastu uz adresi projekti@vainode.lv , kā arī griezties personiski Vaiņodes novada domē.

Novēlu radošas idejas un atbalstošus domubiedrus!

Oskars Zvejs

Vaiņodes novada domes projektu vadītājs.

Darīsim paši 2015 nolikums (.doc)

Author: Armands Radzuška