Par Projektu konkursa “Darīsim paši” rezultātiem.

Projektu konkursā “Darīsim paši 2019” tika iesniegti 5 projekti.

Visi iesniegtie projekti  saņēma prasīto finansējumu ar Vaiņodes novada domes 2019. gada 25. jūnija lēmumu, protokols Nr. 9, punkts 6.

Nr. Iesniedzējs Vadītājs Projekta nosaukums Pieprasītais finansējums EUR Veicamās darbības
1 Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Vaiņodes novada pusmaratons”. Kaspars Kirpičenoks Vaiņodes novada pusmaratons. 700.00 Pusmaratona organizēšana ar dažādām distancēm, dažādām vecuma grupām un fiziskajai sagatavotībai.
2 Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mēs esam tā vērtas” Laila Strēle “Veselībai un skaistumam”’ 700.00 Praktisku lekciju cikls par sevis pilnveidošanu
3 Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Pēdu deldētāji” Tomass Pragulbickis “Adaptācijas diena Vaiņodes vidusskolā 2019/2020. m.g. uzsākot” 700.00 Tradicionālās adaptācijas dienas novadīšana uzsākot mācību gadu ar dažādām aktivitātēm un atrakcijām.
4 Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Vēstures mantojuma glabātāji” Ruta Barute “Reiz bija… ir un būs” 700.00 Vēsturisko materiālu apkopošana par godu 780 gadiem, kopš pirmo reizi rakstos minēta Embūte. Prezentācijas pasākums.
5 Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Atbalsts bērniem” Renārs Mihelsons “Futbola laukuma atjaunošana Kalna ielā.” 500.00 Atjaunot futbola laukumu un apjozt to ar žogu. Novietot soliņus un atkritumu urnas.

Vaiņodes novada domes projektu vadītājs Oskars Zvejs

Author: Armands Radzuška