Paredz finanšu līdzekļus Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai

Otrdien, 18. decembrī, valdība pieņēma zināšanai Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) kapacitāti ĀCM uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai.

 

ĀCM programma ir PVD sagatavots pasākumu kopums, lai valstī novērstu ĀCM vīrusa iekļūšanu mājas cūku novietnēs un iespēju, ka apritē nonāk ar ĀCM vīrusu inficēta gaļa un gaļas produkti (gan mājas cūku izcelsmes, gan meža cūku izcelsmes), kā arī lai Latvijas cūkkopības nozare saglabātu starptautiskās tirdzniecības iespēju gan ar dzīvām cūkām, gan cūkgaļu un cūku izcelsmes produktiem.

 

Informatīvais ziņojums paredz atļaut ZM papildus uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai PVD un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” varētu nodrošināt ĀCM uzraudzības un apkarošanas programmas izpildi 2019. gadā 519 732 eiro apmērā, 2020. gadā 3 141 405 eiro apmērā, kā arī 2021., 2022. un 2023. gadā – 3 650 886 eiro apmērā.

 

Finanšu līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu ĀCM uzraudzības programmā noteikto darbību izpildi – paraugu laboratoriskā izmeklēšana uz ĀCM ierosinātāju, mežacūku līķu savākšanas un iznīcināšanas darbību nodrošināšana, kompensācijas medniekiem par nošautajām sieviešu kārtas mežacūkām, kompensācijas medniekiem par iznīcinātajiem ar ĀCM inficētajiem mežacūku liemeņiem, biodrošības prasību ieviešanas kontrole mājas cūku novietnēs, kā arī informatīvo kampaņu organizēšana. Kopējais finansējums ĀCM programmas īstenošanai turpmākajos gados paredzēts 2018. gada līmenī.

 

Zemkopības ministrija saskaņā ar ES regulu, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, iesniegs pieprasījumu Eiropas Komisijā, lai nodrošinātu, ka valsts budžetā daļēji tiek atgūti ĀCM uzraudzības un apkarošanas programmai izlietotie līdzekļi.

 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) informatīvo ziņojumu “Par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai” pieejama MK tīmekļvietnē.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Straujupe

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.straujupe@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška