Apstiprināti jauni noteikumi par prasībām tā sauktajai “diētiskai pārtikai”

Otrdien, 18. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu par noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtību. Jaunais noteikumu projekts sagatavots, lai ieviestu Eiropas Savienības (ES) normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darbībām ar noteiktās grupās ietilpstošiem pārtikas produktiem, kas līdz šim tika apzīmēti ar terminu “diētiskā pārtika”.

 

Noteikumu projekts nosaka paziņošanas prasības par noteiktās grupās – maisījumi zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika, svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji – ietilpstošu pārtikas produktu pirms tas tiek laists Latvijas tirgū. Tāpat noteikumu projektā noteikta produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība un valsts nodevas apmērs.

 

Lai veicinātu pārtikas produktu efektīvu uzraudzību, noteikts, ka uzņēmums, kas Latvijas teritorijā plāno laist tirgū noteiktās grupās ietilpstošus produktus, par to paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD), nosūtot tam produkta marķējuma paraugu (etiķetes paraugu) un jebkuru citu informāciju, kuru PVD var pamatoti pieprasīt. Valsts nodevas apmērs par šādas pārtikas pirmreizēju reģistrāciju Eiropas Ekonomikas zonas valstī ir 228 eiro, Eiropas Ekonomikas zonas valstī jau izplatītu diētiskās pārtikas reģistrāciju Latvijā – 100 eiro un par mākslīgo maisījumu zīdaiņiem – 43 eiro.

 

Jaunais noteikumu projekts pēc būtības nemaina līdzšinējo tiesisko regulējumu un aizstās līdz šim spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2015. gada 15. septembra noteikumus Nr. 530 “Noteikumi par īpašajām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtību”.

 

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība” pieejama MK tīmekļvietnē. Paredzams, ka jaunais noteikumu projekts stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Straujupe

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.straujupe@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška