Pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsole

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu:

  1. pasažieru autobuss, marka: MERCEDES BENZ 0303, reģ.Nr. EL 5114;
  2. automašīna, vieglais pasažieru, marka: AUDI 80, reģ.Nr. DL 4852
  • Ar Izsoles noteikumiem līdz izsoles dienai var iepazīties pašvaldības mājas lapā vainode.lv un pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 5.kabinetā.

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška