Pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsole

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamu mantu:

1. automašīna, vieglais pasažieru, marka: AUDI 80, reģ.Nr. CA 5676;

2. traktors K-701, reģ.nr.T6016LF,

Izsole notiek 18.04.2019., plkst.11.00. Pieteikties izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem var katru darba dienu līdz 17.04.2019. plkst 15.00 Vaiņodes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sekretariātā vai pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, sadaļā izsoles.

Author: Armands Radzuška