Noslēdzies projekts „Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”.

2012. gada decembrī ir noslēdzies projekts „Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”, kuru 100% apmērā finansēja Eiropas savienības Sociālais fonds. Projekta uzraudzību veica Reģionālās attīstības aģentūra. Projekta ietvaros ir izstrādāti divi pašvaldības turpmākajai darbībai nozīmīgi dokumenti- Vaiņodes novada attīstības programma 2013.- 2019. gadam un Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2013.- 2024. gadam. Teritorijas plānojuma izstrādes procesā izstrādāts arī Vides pārskats.
Abi augšminētie plānošanas dokumenti ir stājušies spēkā un izmantojami plānojot aktivitātes Vaiņodes novada teritorijā.

Author: Mārtiņš