Piektdienas vakars bez TV

Lai rudens vakari nebūtu tik gari un netiktu pavadīti tikai pie TV ekrāniem, 3. un 4. klases audzinātājas Baiba Auguste un Kristīne Pāvila nolēma sarīkot savu klašu skolēnu un ģimeņu aktīvu atpūtu- sporta pēcpusdienu.

Pasākums bija apmeklēts, vairums bērnu bija kopā ar ģimenēm – sporta nodarbībās piedalījās ne tikai vecāki, bet arī brāļi un māsas, pat vectētiņi. Visa pasākuma garumā valdīja draudzība un jautrība, un neliels sacensību gars, jo šoreiz neviens nebija nācis cīnīties par uzvarētāju vietām, bet gan izkustēties un kopā aktīvi pavadīt laiku.

Palīdzību sporta pēcpusdienas organizēšanā neatteica sporta skolotājs Arturs Blumbergs, kurš bija sagatavojis 6 stafetes, kā arī „iesildīšanās” un „atsildīšanās” vingrinājumus. Paldies arī skolēniem, kuri palīdzēja sacensību organizēšanā un iemūžināšanā- Diānai Pumpurei,  Annikai Mickus, Laimai Mangaudei, Santai Taujēnai, Sintijai Mamei, Sintijai Plāsei, Jurģim Strēlim, Samantai Haļutai.

Pēc sacensībām katrs saņēma no audzinātājām pateicību par piedalīšanos un cienājās ar kopīgu kliņģeri.

Abu klašu skolēni un viņu vecāki pozitīvā noskaņojumā devās izbaudīt brīvdienas.

„Paldies vecākiem par atsaucību. Uz turpmāko sadarbību!” saka Baiba Auguste un Kristīne Pāvila.

bez-tv

Author: Armands Radzuška