“Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā 2015.”

“Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā 2015.”

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursam “ Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā 2015”. Konkursa mērķis ir veicināt Vaiņodes novada teritorijas ainavas veidošanu un teritorijas sakopšanu;

Konkursā var piedalīties: Vaiņodes novada individuālo māju īpašnieks vai viensētas īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs vai dzīvokļa īpašnieks, uzņēmuma vai iestādes īpašnieks vai pārvaldnieks.
Konkursa nominācijas konkursam var pieteikt arī jebkura cita persona, kurai objekta īpašnieks rakstiski devis savu piekrišanu.
Konkursa nominācijas:

1.1. Sakoptākā individuālā māja;
1.2. Sakoptākā lauku viensēta;
1.3. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
1.4. Sakoptākais uzņēmums, iestāde

Konkursa dalībnieki dalībai konkursā piesakās Embūtes pagasta pārvaldē vai Vaiņodes novada pašvaldības domē no 2015. gada 1. maija līdz 2015. gada 30. jūnija plkst. 10.00
Konkursa nominācijas vērtēšana notiek no 01.07.2015 – 15.07.2015.

Konkursa nolikums Vaiņodes novada mājas lapā www.vainode.lv

Nolikums

Author: Armands Radzuška