Pārtikas preču komplektu izdale visā Latvijā no 5.maija

Pārtikas preču komplektu izdale visā Latvijā no 5.maija

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2015. gada aprīlī uzsākta pārtikas preču komplektu piegāde uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā. Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.maiju.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas preču komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos varēs tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).

Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada vasarā. Par precīzu datumu informēsim atsevišķi.

Fonda atbalsta komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:
A) izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
B) izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.
Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevarēs saņemt maznodrošinātas personas.
Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.maiju. Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada vasarā.
Atbalsta komplektu katrai personai partnerorganizācija var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču komplekts Individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma
Izziņa uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus Viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5-16
Izziņa uz 3 mēnešiem Kopā 2 pakas katrai personai uz izziņas periodu Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus
Izziņa uz 6 mēnešiem Kopā 4 pakas katrai personai uz izziņas periodu Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Vaiņodes pagasta iedzīvotāji pakas varēs saņemt kultūras namā:
Pirmdienās 9.00 – 12.00
Trešdienās 14.00 – 17.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

Embūtes pagasta iedzīvotāji pakas varēs saņemt Embūtes pagasta pārvaldē:
katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā no 9.00 – 12.30

Pārtikas komplektu izdale

Author: Armands Radzuška