Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā

Vaiņodes novada pašvaldība  izsludina pieteikšanos konkursam“ Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā”. Konkursa  mērķis ir veicināt Vaiņodes novada teritorijas ainavas veidošanu un teritorijas sakopšanu.

Konkursā var piedalīties: Vaiņodes novada individuālo māju īpašnieks vai viensētas īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs , daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs vai dzīvokļa īpašnieks, uzņēmuma vai iestādes īpašnieks vai pārvaldnieks.

Konkursa nominācijas konkursam var pieteikt arī jebkura cita persona, kurai objekta īpašnieks rakstiski devis savu piekrišanu.

 Konkursa nominācijas: 

  • Sakoptākā individuālā māja;
  • Sakoptākā lauku viensēta;
  • Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
  • Sakoptākais uzņēmums, iestāde.

Konkursa dalībnieki dalībai  konkursā piesakās Embūtes pagasta pārvaldē vai Vaiņodes novada pašvaldības domē no 2016. gada 1. maija līdz 2016. gada 30. jūnijam (ieskaitot).

Konkursa nominācijas vērtēšana notiek no 01.07. – 15.07.

Nolikums (.pdf)

Author: Armands Radzuška