SIA “Liepājas Lauku konsultācijas un izglītības centrs” informē.

Liepājas konsultāciju birojs

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo AAL lietošanas operatoru, AAL pārdevēju un AAL konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” piedāvā:

  •  Pamatapmācības „Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, darbībām ar 2.reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem apliecības iegūšanai”. Mācību ilgums 27 stundas + 3 stundas eksāmens. Apliecība uz 5 gadiem. Mācības notiks martā!

 

  •  Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem (dzeltenā apliecība) – zināšanu atjaunošana jeb pagarināšana. Mācību ilgums 6 stundas. Apliecība uz 5 gadiem.

 

  •  Pamatapmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem (pelēka apliecība). Mācību ilgums 5 stundas + 1 stunda eksāmens. Apliecība uz 10 gadiem. Operatoru mācības notiks 24. februārī, Grobiņā.

Informācija un pieteikšanās: Liepājas konsultāciju birojā, pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas, tel. 26514221 vai e-pasts: vita.cielava@llkc.lv

 

Iesniegumus būs iespējams aizpildīt arī Vaiņodē, pie Vaiņodes novada LAK Ineses Freibergas, Info: 29196937

Ja ir interese, zvaniet.

IESNIEGUMS Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram Apmācību iziešanai augu aizsardzības jomā.
IESNIEGUMS Valsts augu aizsardzības dienestam Apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā.

Author: Mārtiņš