PAPILDINĀTS. Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „Vaiņodes internātpamatskolas sporta zāles grīdas seguma atjaunošanas darbi”.

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu, 8.2 panta noteiktajā kārtībā. Iepirkuma nosaukums: „Vaiņodes internātpamatskolas sporta zāles grīdas seguma atjaunošanas darbi”. Identifikācijas Nr: VND-2015/1 Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015. gada 23. februāra plkst. 11:00. Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā. Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500 Papildināts. Iepirkums ir atcelts. Lēmuma protokols (.pdf)

Author: Mārtiņš