SIA “Liepājas RAS” aicina iesaistīties reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē

Ņemot vērā, ka  21.01.2021 Ministru kabinets apstiprināja “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam”, Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” uzsāk Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna (LRAAP) izstrādi, lai tas būtu gatavs 2022.gada laikā.

LRAAP galvenie virzieni:

  • paplašināt dalīti vākto atkritumu savākšanas sistēmu (depozīts, bioloģiski noārdāmi atkritumi, tekstils u.c.);
  • īstenot un ieviest dzīvē aprites ekonomikas principus;
  • veicināt atkritumu pārstrādi un samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu.

Lai LRAAP izstrādātu un realizētu atbilstoši reģiona iedzīvotāju, sabiedrības vajadzībām un interesēm, “Liepājas RAS” plāno:

  • apzināt interešu grupas, vides aktīvistus, kas ieinteresēti piedalīties plāna izstrādē;
  • sniegt interesentiem priekšstatu par esošo situāciju un atkritumu apsaimniekošanas aspektiem;
  • apkopot priekšlikumus;
  • kopīgu diskusiju rezultātā nonākt pie piemērotākā risinājuma, kā rezultātā tiktu izpildītas ne tikai ES un LV normatīvo aktu prasības, bet arī apmierinātas sabiedrības vajadzības.

Author: Rolands Mozrims