Skolēni iesaistīti novada labiekārtošanas darbos

Šajā vasaras brīvlaikā, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, Vaiņodes novada pašvaldība sadarbojoties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, nodrošinās darbu 60 novada skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pirmie 30 skolēni savu darbu sāka 1. jūlijā, tik pat skolēni darbos tiks iesaistīti arī augsta mēnesī.

Skolēnu darba vietas aptver visu novadu, ar viņu palīdzību novada teritorijas labiekārtošanas darbi norisināsies Vaiņodē, Vībiņos, Embūtē, kā arī citās vietās.

Redzamākie darbi ir stadiona labiekārtošanas darbi, kur tiks labiekārtota stadiona palīgēka, tiks attīrīts stadiona skrejceļš un basketbola laukums, paplašināts pludmales volejbola laukums, pielāgojot to pludmales futbola un arī pludmales handbola vajadzībām.

Plānots arī apsekot peldvietas, lai tās papildinātu ar soliem, atkritumu urnām, un padarītu tās apmeklētājiem baudāmākas.

Kā katru gadu, daļa skolēnu ir piesaistīti visu novadā esošo kapsētu un piemiņas vietu apkopšanas darbiem, pļaušanas darbiem.

Skolēnu darbaspēks tiek izmantots arī mūzikas skolas jaunā laukuma izstrādē, plānots, ka laukums līdz mācību gada sākumam iegūs pavisam citu izskatu. Notiek apkārtnes labiekārtošanas darbi kultūras namā, priekšdienām ar skolēnu palīdzību tiks izgatavotas novada dekorācijas dažādiem svētkiem.

I.Strēle, Vaiņodes novada tūrisma speciāliste

Author: Armands Radzuška