Vaiņodes vidusskolas ziņas

“Spārni nošvīkst.
Putni ceļas spārnos…”

13. jūnija agrā pēcpusdienā 14 Vaiņodes vidusskolas 9. klases skolēni saņēma Apliecības par vispārējo pamatizglītību.
Šis izlaidums (ievērojot  Epidemioloģiskās drošības likuma noteikumus)  notika skolas pagalmā, klātesot vecākiem un skolotājiem. Kopā ar pirmo izglītības dokumentu skolēni saņēma arī skolas Pateicības par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, sasniegumiem sportā un piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā. Katrs skolēns, saņemot Apliecību, izteica novēlējumu skolai, klasesbiedriem, skolotājiem. Skolas gaitu sākumu atcerējās pirmā audzinātāja Iveta KABIŅECKA, par kopā pavadīto 5 gadu priekiem un pārsteigumiem runāja audzinātāja Iveta MAME. Vecāki skolai uzdāvināja ābeli, kurai jāatrod vieta pie skolas, lai pēc gadiem, tagadējiem skolēniem satiekoties kārtējā salidojumā, būtu vieta, kur  sapulcēties – zem savas ābeles.
Skolas direktors Zigmunds MICKUS novēlēja katram izvēlēties pareizo tālākizglītības virzienu, bet novada domes priekšsēdētājs Visvaldis JANSONS atgādināja, ka mūsu novadā būs vajadzīgi labi izglītoti jauni speciālisti.
Izlaidumā ar muzikālu  apsveikumu iepriecināja Kristīne ŠOMASE.

Author: Armands Radzuška