Skriešanas svētki Vaiņodē.

Pirmajā rudens dienā, 1.septembrī ,norisinājās Vaiņodes Taku skrējiens. Tas tika organizēts Vaiņodes novada domes rīkotā projektu konkursa “Darīsim paši” ietvaros. Projekta mērķis bija piesaistīt gan Vaiņodes, gan tuvējo novadu iedzīvotājus aktīvam dzīvesveidam-skriešanai brīvā dabā. 

Skriešanas distances tika sadalītas vairākās vecuma grupās, kur jaunākajiem dalībniekiem bija jāpierāda savas rāpošanas prasmes, pirmskolas un skolas vecuma bērniem 50m,150m,300m,500m,1km un 2km,bet jau pieredzējušākiem skrējējiem un  nūjotājiem distances “Volzbaha izaicinājums” garums bija aptuveni 7,5km. Uz Vaiņodes Taku skrējienu bija ieradušies dalībnieki no Vaiņodes, Priekules, Rucavas, Liepājas, Skrundas, Nīgrandes un Rīgas. Pasākumā piedalījās 93  dalībnieki ar vēlmi pierādīt sev un citiem, ka skriet var visi, izvēloties savām spējām atbilstošu distanci un tempu. Katrs dalībnieks pēc skrējiena saņēma piemiņas medaļu-magnētu, piedalījās loterijā un tika aicināts iestiprināties ar gardu zupu.

Paldies mūsu atbalstītājiem-Vaiņodes novada dome, Vaiņodes vidusskolai, Daiļradei Koks, Biedrībai “Volzbahs” un, protams, mūsu brīvprātīgajiem palīgiem.

Projekta koordinators

Kaspars Kirpičenoks

“Volzbaha izaicinājums” pulcēja kuplu dalībnieku skaitu- gan skrējējus, gan nūjotājus

Foto: I.Strēle

Author: Armands Radzuška