Embūte – daļa no maršruta “Baltu ceļš”

Lai saglabātu un nākamajām paaudzēm nodotu mūsu senču dzīvesziņu, ir ticis izveidots tūrisma maršruts “Baltu ceļš”. Balti pieder pie senas indoeiropiešu tautu grupas, kas mūsdienās runā latviešu un lietuviešu valodās. Balti sastāvēja no vairākām maztautām, savstarpēji līdzīgām, tomēr unikālām, kas vēlākos laikos apvienojās, veidojot latviešu un lietuviešu tautas.

Tūrisma maršruts “Baltu ceļš” ir 1245 km garš, kas veidots Kuršu (~790 km), Zemgaļu (~620 km) un Sēļu (~735 km) lokos.

Embūte – maršrutā parādās kā sena kulta vieta, jo šeit savulaik atradusies viena no varenākajām kuršu pilīm. Šobrīd seno Kuršu pilskalnu un tā sniegto ainavu iespējams izbaudīt izstaigājot dabas takas, apmeklējot Joda dambi un uzkāpjot skatu tornī.

4. septembrī mums bija tas gods uzņemt Kurzemes plānošanas reģions organizēto Lietuviešu žurnālistu un tūrisma aģentu vizīti Embūtes TIC un Embūtes dabas parkā #BaltuCeļš tūrisma maršruta ietvaros, lai prezentētu Embūtes TIC, Embūtes apkārtni, tās sasaisti ar kuršiem, Baltu ceļu.

Dina un Ilze

Author: Armands Radzuška