Vaiņodes Mūzikas skolā mācību gadu uzsāk 60 audzēkņi.

Pirmajā klasē Matīss mācīsies klavierspēli; Karīna, Elīna un Marija – akordeona spēli; Ralfs, Kevins un Gabriela – vijoles spēli; Ralfs – pūšaminstrumentu spēli; Rūta un Keita mācīsies kora klasē. Kopā 1.klasi uzsāk 10 audzēkņi.

Skolu šogad gatavosies beigt 8 audzēkņi.

Interešu izglītības programmas “Māksla” un “Bērnu vokālā studija” dalībnieki var pieteikties visu septembri. Īstenojam arī kokles spēles programmu un, protams, darbosies arī Ritma grupa.

Skolai šis ir ļoti īpaši svarīgs un atbildīgs gads, jo jāsagatavojas skolas un izglītības programmu akreditācijai pavasarī.

Man ir bijis gods Vaiņodes Mūzikas skolu vadīt 17 gadus. Šajos gados ir izsniegtas 99 apliecības par profesionālās ievirzes izglītību. Augstāko muzikālo izglītību ieguvuši 5 absolventi, vidējo profesionālo 9 audzēkņi. Arī interešu izglītības programma Māksla strādā ar labiem rezultātiem un savu izglītību vidējā profesionālā skolā gan Rīgā gan Liepājā turpina 3 audzēknes.

Esmu ļoti gandarīta par Bērnu vokālo studiju, jo šie mazie bērni bieži vien kļūst par mūsu audzēkņiem.

Esmu ļoti pateicīga Vaiņodes novada domei par atbalstu, par iespēju brīvi un radoši strādāt. Man ir bijusi tā laime strādāt kopā ar talantīgiem, atsaucīgiem un lieliskiem kolēģiem.

Paldies vecāku padomei, paldies visiem audzēkņiem un viņu vecākiem !

Novēlu turpmāk viesiem pacietību, jo lielāka būs tava pacietība, jo tu vari būt drošāks par savu uzvaru!

Tik nemanot viss notiek dzīvē ,
Viss plūst un mainās nezin kā,
Par to es atceros ik reizi,
Kad diena piedzimst skrējienā..
Tad apzinos, ka man nav vairs varas
Neko šai ritmā izmainīt
Un Dievs par visiem maniem sapņiem
Var tikai  viegli pasmaidīt.
Bet tas jau neliedz kādu mīlēt
Vai meklēt to, kā šobrīd nav,
Tāpēc es paldies saku dzīvei
Un tam, kas visu lēmis jau…

Ar cieņu – Miranda Ulberte

Author: Armands Radzuška