Telpu remonts Vaiņodes vidusskolā

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā „Telpu remonts Vaiņodes vidusskolā”, identifikācijas Nr. VND – 2015/5 līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA „Balti Construction”, reģ. Nr. LV40103810894, juridiskā adrese: Tālivalža iela 21A-5, Rīga, LV-1006. Līgumcena EUR 24 720.12 bez PVN.

Iepirkumu komisijas lēmums (.doc)
Noslēgtais līgums (.doc)

Author: Armands Radzuška