Uzņēmēji aicināti palīdzēt  Vaiņodes  novada skolēniem tikt pie unikāla dizaina dienasgrāmatām!

Veicināt skolēnos radošo domāšanu, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu – ar šādu mērķi gan Vaiņodes, gan citos Latvijas novados šobrīd tiek īstenots projekts „Dienasgrāmata 2017”. Kā skolēni šo savas skolas tēlu veido? Vaiņodes novada skolas, kuras piedalās šajā projektā, sadarbojoties ar saviem skolēniem, kopīgi veido individuāla dizaina un satura dienasgrāmatas. Tas nozīmē, ka dienasgrāmatu izskatu ļoti lielā mērā ietekmē un nosaka katras skolas skolēnu radošās idejas, kas visbiežāk izpaužas dažnedažādos krāšņos zīmējumos.

Te, protams, svarīgi piebilst, ka tām Latvijas skolām, kas piedalās šajā projektā, šīs unikālās dienasgrāmatas tiek izgatavotas par samazinātām izmaksām. Un par to, savukārt, vislielākais paldies sakāms katra novada uzņēmējiem, kas šo ideju atbalsta, sniedzot arī savu artavu to tapšanā. No Vaiņodes novada skolām savu dalību šai projektā šobrīd jau ir apstiprinājusi Vaiņodes internātpamatskola, Vaiņodes vidusskola. Tāpēc veiksmīgai dienasgrāmatu izgatavošanas procesa norisei aicināti pievienoties Vaiņodes novada uzņēmēji, kas labprāt vēlētos palīdzēt konkrēto skolu skolēniem tikt pie pašu veidota dizaina unikālām dienasgrāmatām.

Jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu projekts visā Latvijā veiksmīgi noris jau trešo gadu pēc kārtas. Un – gan skolu, gan arī uzņēmēju interese – par to arvien pieaug! Jautāsiet – kāpēc tā? Jo papildus skolēnu radošās domāšanas veicināšanai šis projekts nozīmē arī dienasgrāmatu drukātās versijas saglabāšanu mācību procesa ietvaros. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās daudzas skolas savu ierobežoto finanšu dēļ no drukātajām dienasgrāmatām pāriet uz elektroniskajām dienasgrāmatām, piemēram, e-klasi. Taču tādējādi skolēnam izpaliek viņa pirmais taustāmais dokuments – drukātā dienasgrāmata. Un šis dokuments taču ir svarīgs! Tajā pats skolēns var sarakstīt visus uzdotos mājas darbus, kā arī skolotāji – nodot kādu nozīmīgu informāciju vecākiem, kas dažādu apstākļu dēļ, iespējams, nevar izmantot e-klasi. Pie tam – drukātā dienasgrāmata iemāca skolēnam rūpes un atbildību, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē, rīkojoties ar citiem dokumentiem.

Lai atbalstītu Vaiņodes novada skolas projektā „Dienasgrāmata 2017”, Vaiņodes uzņēmēji laipni aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem – sabiedriskā labuma organizāciju „Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks”, sūtot vēstules e-pastā: info@liepuzip.lv vai sazinoties pa tālr.: 20004399.

 

Maruta Dene

LiepUZIP pārstāve

Author: Armands Radzuška