Uzņēmības gars virmo Kurzemē

Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis īstenot Erasmus + projektu “Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm” (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060435). Projekts  veidots, lai Kurzemes  reģiona pašvaldību pieaugušo izglītotājiem būtu iespēja dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas uzņēmības veicināšanā. Sadarbības partneri projektā ir Ziemeļlietuvas koledža (Lietuva) un nevalstiskā organizācija “Zetva na znaenja” (Maķedonija). Kopīgās intereses visiem partneriem ir darbs ar ģimenēm. Projekta rezultātā iecerēts izveidot labās prakses apkopojumu “Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm”.

Pirmā projekta aktivitāte jau ir aiz muguras. No 11. – 15.novembrim Kuldīgā notika pirmā mācību sesija, kurā piedalījās 6 projekta dalībnieki no Maķedonijas, 5 no  Lietuvas un 10 no Latvijas. Šoreiz atbildības nasta par pasākumu gūlās uz Latvijas komandas pleciem. Iepazīstinājām kolēģus ar Latvijas izglītības sistēmu, diskutējām par uzņēmības veicināšanas iespējām un aicinājām iepazīties ar labo praksi. Mēs paši nebijām gaidījuši, cik daudz interesanta notiek tepat Kurzemē. Kuldīgas Restaurācijas centrs bija piemērs tam, ka jebkura organizācija var izveidot “mazo izglītības telpu” un mācīt iedzīvotājus, kā pašiem sev palīdzēt. Klausoties stāstu par to, kā Restaurācijas centrs atbalsta kuldīdzniekus pilsētas arhitektūrai autentisku logu saglabāšanai un izveidei, mūsu viesi novērtēja, cik svarīgs ir pašvaldības skatījums uz pilsētvides attīstību. Savukārt vizīte Kuldīgas senioru skolā pārliecināja, ka   uzņēmība nav atkarīga no vecuma. Gardās pašceptās kūkas, sirsnīgās sarunas un interese darīt kaut ko jaunu ir skolas vizītkarte.

Mācību sesijas trešajā dienā devāmies izbraukumā uz Skrundu, Kazdangu un Aizputi. Skrundas novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā piedalījāmies jauno māmiņu nodarbībā. Kazdangā novērtējām, ka arī nelielā pagastā iedzīvotājus var padarīt uzņēmīgākus, izmantojot bibliotēkas, muzeja un nevalstisko organizāciju resursus.  Viesošanās programma Aizputē sākās ar pusdienām kafejnīcā “Piparmētra”. Projekta dalībnieki jauno puisi, kafejnīcas saimnieku, atzina par vienu no  labākajiem praktiskās uzņēmības piemēriem.  Savukārt, mākslas priekšmetu veikaliņš “Mētra” tika nodēvēts par uzņēmības veicināšanas metodi “māksla+bizness”. Plašu skatījumu par uzņēmējdarbības un pieaugušo izglītības attīstību Aizputes novadā sniedza pašvaldības projektu vadītāja Biruta Konrāde. Un dienas nogalē, neskatoties uz nogurumu, visi azartiski iesaistījāmies ūdenskliņģeru cepšanā Aizputes Novadpētniecības muzejā. Jo  muzeja darbinieces prot uzkurt uzņēmības liesmu  lieliem un maziem visu dzīves vajadzību īstenošanai. 

Pēdējā mācību dienā projekta vadītāja, KPR izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska, piedāvāja dalībniekiem praktiski apgūt uzņēmību veicinošas spēles. Sesijas noslēgumā dalībnieki izvērtēja Kurzemē redzētos labās prakses piemērus un dalījās, ko no tiem ir guvuši. Galvenā atziņa ir, ka visvairāk ietekmē tas, kur tu pats esi aktīvi līdzdarbojies. Līdz ar jaunām prasmēm nostiprinās vēlme gribēt un darīt, pieaug uzņēmība. Sesijas laikā sapratām, cik uzņēmīgi esam paši, cik daudz varam paveikt, mācoties vienam no otra. Projekta nākošā mācību sesija, no kuras gaidām jaunas idejas, notiks nākošā gada februārī Šauļos.

Sagatavoja: KPR izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska

Pārpublicēts no KPR mājas lapas.

Author: Armands Radzuška