Vaiņodes bibliotēka

Bibliotēka un doktorāts
Raiņa iela 1a, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435

Pirmās ziņas par Vaiņodes pagasta bibliotēku ir no 1906. gada, kad  nodibināta “Bātes – Vaiņodes bibliotēkas biedrība”, kurai bijusi sava bibliotēka.

 • Vadītāja: Lienīte Rozenbaha
 • Tālrunis: 63464243
 • E-pasts:  vainodebiblio@inbox.lv ; biblioteka@vainode.lv

Darba laiks:

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
Slēgts
Slēgts
Katra mēneša pirmajā sestdienā no 9:00- 13:00

Bibliotēka
Bibliotēka

Bibliotēkas galvenie pakalpojumi:

 

 • Grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās;
 • Uzziņu literatūras klāsts;
 • Bibliogrāfiskās uzziņas;
 • Biogrāfiskās uzziņas;
 • Tematiskās izstādes;
 • Literāri izglītojoši pasākumi;
 • Reizi mēnesī notiek jauno grāmatu apskats(katra mēneša trešā trešdiena pl. 12:00);
 • Datorpakalpojumi;
 • Interneta pakalpojumi;
 • SBA pakalpojumi;
 • Novadpētniecības krājums (tematiskas mapes, kartotēka).

Maksas pakalpojumi:

 • Printēšana;
 • Skenēšana;
 • Bibliotēkas krājumā esošo materiālu kopēšana;

Datoru pakalpojumi:

Vaiņodes bibliotēkā pieejamas divas datu bāzes www.letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

2007., 2008. gadā Bila un Melindas Geitsu fonda projekta ietvaros bibliotēka saņēma jaunus datorkomplektus, paplašinātu datortīklu un bezvadu internetu. Lietotāju rīcībā ir datori ar interneta pieslēgumu. Vaiņodes pagasta bibliotēka ir vienīgais pagasta publiskais interneta pieejas punkts.

Par bibliotēku:

Mūsu bibliotēka ir apmeklētājiem draudzīga un rosinoša sabiedriskās saskarsmes vide. Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Vaiņodes novada domes sēdē.

Bibliotēkas pakalpojumus izmanto skolēni, studenti, pensionāri un visi pārējie Vaiņodes pagasta un novada iedzīvotāji.

Periodiskie izdevumi:

 • Avīzes
 • Žurnāli
 • Bērnu žurnāli

Bibliotēkas apmeklētājiem sniedzam visu iespējamo informāciju par bibliotēku, par bibliotēkas piedāvātajām iespējām neierobežotas bezmaksas informācijas iegūšanai izglītībai, pašizglītībai, brīvā laika pavadīšanai un izklaidei.

Jaunākās grāmatas (2019) (.doc):

Jaunākās grāmatas (2015 – 2018) (.doc) arhīvs https://failiem.lv/u/bbpwbfv4

Datori
Datori
Bērnu literatūra
Bērnu literatūra

Author: Mārtiņš