Vaiņodes makšķernieku biedrība.

  • Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs
  • Reģistrācijas datums: 06.11.2006
  • Reģistrācijas numurs: 40008108056
  • Juridiskā adrese:
  • Tālrunis:

Darbības mērķi:

  • Zivju resursu aizsardzība, atjaunošana un racionālas izmantošanas pārraudzīšana Vaiņodes pagasta ūdenskrātuvēs;
  • Sadarbība un palīdzība mērķa sasniegšanai organizācijām, kuras nodarbojas ar vides aizsardzību;
  • Sabiedrības izglītošana un informēšana par vides aizsardzību un makšķerēšanas ētiku;
  • Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana Biedrības un sabiedrības vajadzībām.

.

Author: Mārtiņš