Vaiņodes novada iniciatīvas grupa

 • Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs
 • Reģistrācijas datums: 18.01.2010
 • Reģistrācijas numurs: 40008152533
 • Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435
 • Tālrunis: Inese Freiberga – 63484912, 29196937
 • E-pasts: vnigrupa@inbox.lv
 • Konta Nr.: LV07HABA0551028055492 (Swedbank)

Darbības mērķi:

 • Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Vaiņodes novada attīstībā;
 • Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgspējīgai Vaiņodes novada attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
 • Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Vaiņodes novada attīstību;
 • Veicināt nozaru sadarbības tīkla veidošanos;
 • Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos un intelektuālos resursus VIG mērķu sasniegšanai;
 • Pārstāvēt Vaiņodes novada iedzīvotāju intereses nacionālajā un starptautiskā līmenī.

Biedru iestāšanās Biedrībā

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikumu par iestāšanos var iesniegt biedības valdes priekšsēdētājai Inesei Freibergai.

Vaiņodes novada iniciatīvas grupa informē

Biedrība pateicas vaiņodniekiem par atsaucību, kuri nebija vienaldzīgi un atnesa uz „Palīdzības istabu” noderīgas lietas, kuras tiks nodotas to nākamajiem lietotājiem. Akcija turpinās un aicinām iedzīvotājus, kuriem mājās ir kancelejas piederumi, kuras būtu noderīgas skolniekiem, galda spēles, grāmatas un citas lietas, iepriekš piezvanot pa tālruni 63484912 vai mob. t. 29196937.
I. Freiberga

.

Author: Mārtiņš