Vaiņodes Mūzikas skola uzsāk jauno mācību gadu 1. septembrī plkst. 15.00

Audzēkņu uzņemšana interešu izglītības programmās:
“Māksla” – 1. septembrī plkst. 15.00
“Bērnu vokālā studija” (no 3 g. – 10 g.) – 2. septembrī plkst. 17.00

Vaiņodes Mūzikas skola 31. augustā no 17:00-19:00 klātienē uzņem audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības programmās!

Piedāvājam apgūt:
Klavierspēli
Flautas spēli
Akordeona spēli
Saksofona spēli
Ģitāras spēli
Vokālo mūziku

Sīkāka informācija  26046101  un www.vainodesmsk.lv , vai rakstot uz e-pastu  vainodes.ms@vainode.lv

Author: Armands Radzuška