Vaiņodes Mūzikas skolas jaunumi

Zviedrijas koncertceļojuma attēli 03.05.-07.05.

13. izlaidums – skolu šogad absolvē:

– Klavierspēle – Ilona Pečule
– Akordeona spēle un Kora klases – Līga Mame
– Flautas spēle – Elīna Taujēna un Anna Troika
– Kora klase Monika Jakovļeva un Rūta Ziemele


Attēli no izlaiduma 28. maijā Vaiņodes kultūras namā.

 

Author: Armands Radzuška