Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Vaiņodes novadā

Balsstiesīgie: 1933

Nobalsojušie: 1140 (58,98%)

Derīgās aploksnes: 1140 (58,98%)

Derīgās zīmes: 1102 (96,67%)

 

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS:

VAIŅODES NOVADA ATTĪSTĪBAI

N.p.k

Kandidāta
vārds, uzvārds
Atzīmes “+” Svītrojumi Kandidātam nav nekādu atzīmju Kontrolsumma
L + M + N
Balsu skaits
J + L – M
Iegūta vieta sarakstā
L M  N  O

1 .

Visvaldis Jansons 403 44 111 558 1018

1

2 .

Oļegs Jurjevs 202 109 247 558 752

3

3 .

Zigmunds Mickus 236 35 287 558 860

2

4 .

Aiga Jaunzeme 109 62 387 558 706

5

5 .

Vitauts Pragulbickis 87 108 363 558 638

7

6 .

Gunita Riežniece 77 113 368 558 623

8

7 .

Aigars Dīks 80 123 355 558 616

9

8 .

Irina Jonuša 80 93 385 558 646

6

9 .

Jānis Alseika 66 110 382 558 615

10

10 .

Reinis Kaļķis 40 169 349 558 530

12

11 .

Artūrs Blumbergs 140 74 344 558 725

4

12 . Dzidra Mežaine 74 140 344 558 593

11


PAR PĀRMAIŅĀM VAIŅODES NOVADĀ

N.p.k

Kandidāta
vārds, uzvārds
Atzīmes “+” Svītrojumi Kandidātam
nav nekādu
atzīmju
Kontrolsumma
L + M + N
Balsu skaits
J + L – M

Iegūta vieta
sarakstā

L M N O

1 .

Valdis Līkosts 280 9 80 369 714

1

2 . Iveta Kabiņecka 92 44 233 369 491

8

3 .

Iveta Mame 167 43 159 369 567

3

4 .

Sandra Grosberga 152 25 192 369 570

2

5 .

Laila Strēle 129 42 198 369 530

5

6 .

Kaspars Kirpičenoks 132 32 205 369 543

4

7 .

Jolanta Kauliņa 73 53 243 369 463

9

8 .

Diāna Pumpure 45 100 224 369 388

11

9 .

Agnese Geislere 63 60 246 369 446

10

10 .

Toms Stankevičs 129 50 190 369 522

6

11 .

Artis Balodis 119 43 207 369 519

7

 

KANDIDĀTU SARAKSTĀ IEGŪTO VIETU SKAITS

Kandidātu saraksta nosaukums

Iegūto deputātu vietu skaits

Vaiņodes novada attīstībai

5

Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

4

Kopā:

9

 

IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI ALFABĒTA SECĪBĀ

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Artūrs Blumbergs Vaiņodes novada attīstībai

2.

Sandra Grosberga Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

3.

Visvaldis Jansons Vaiņodes novada attīstībai

4.

Aiga Jaunzeme Vaiņodes novada attīstībai

5.

Oļegs Jurjevs Vaiņodes novada attīstībai

6.

Kaspars Kirpičenoks Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

7.

Valdis Līkosts Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

8.

Iveta Mame Par pārmaiņām Vaiņodes novadā

9.

Zigmunds Mickus Vaiņodes novada attīstībai

Author: Armands Radzuška