Vaiņodes mūzikas skola piedāvā:

Muz.sk.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu kopu – Taustiņinstrumentu spēle

Klav.spele
Klavierspēle
Ak.spele
Akordeona spēle

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi – Inga Almane, Inguna Venena, Selga Puķīte, Anita Stirna.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu kopu – Stīgu instrumentu spēle

Vij.spel.
Vijoles spēle
Git.spele
Ģitāras spēle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi – Dainis Vikmanis, Eduards Viderkers.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu kopu – Pūšaminstrumentu spēle

 

Fl.Saks.Klarn.Spele
Flautas, saksafona un klarnetes spēle

Pedagogs – Ivonna Rozentāle.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu kopu – vokālā mūzika – Kora klase

Kora.kl.1
Kora klase
kora.kl.2
Kora klase
kora.kl.3
Kora klase

 

Pedagogi – Miranda Ulberte, Gunita Riežniece, Baiba Leite.

 

Visi audzēkņi mācās mūzikas teoriju un mūzikas literatūru.

Konkurs solfedzo 2013 054

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi – Irina Tiesnese, Selga Puķīte, Baiba Leite.

 

 

Skolā ir divas kolektīvās muzicēšanas forma: 1. – 3. kl. koris un 4. – 5. kl. koris

Korī dzied audzēkņi no dažādām izglītības programmām.

m koris 002

Koru konkurs2013 012

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi – Miranda Ulberte, Gunita Riežniece..

Author: Mārtiņš