Vaiņodes novada dome īstenojusi KPFI projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Atbilstoši Vaiņodes novada domes, SIA „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 16. decembrī noslēgtajam līgumam par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”, Nr. KPFI-15.2/196 īstenošanu, Vaiņodes vidusskolas sporta zāles ēkai ir veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 171 503.48 EUR, no kurām 85.00% jeb 145 777,95 EUR sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 15% jeb 25 725,53 EUR tiek segti no Vaiņodes novada domes budžeta finanšu līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas 730,09 EUR apmērā tiek segtas no Vaiņodes novada domes finanšu līdzekļiem.
Būvdarbus veica SIA „Liepājas celtnieks” (reģ. Nr. 42103042443), Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV 3401.
Būvuzraudzību veica būvinženieris Ivars Silacērps, sertifikāta Nr. 20-2999.
Autoruzraudzību veica būvprojekta autors SIA „LVCT” (reģ. Nr. 42103037762), Meldru iela 1, Liepāja, LV 3401

Author: Mārtiņš