„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”.

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”. (Identifiācijas Nr. VND-2014/4/KPFI) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Āboltiņa būvuzņēmums „AG””, Uzvaras pr. 6-7, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128
Līgumcena: EUR 127 628,61 bez PVN.

Noslēgtais līgums.
Lēmuma pieņemšanas sēdes protokols.

Author: Mārtiņš