Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu

“Papildus darbi pašvaldības ēku renovācijā atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”.
Identifikācijas Nr. VND/2012/8/KPFI


Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 3. septembrim plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500
Ievietots: 22.08.2012.

Author: Mārtiņš