Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu – atklātu konkursu „Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm”

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, izsludina iepirkumu, – atklātu konkursu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkuma nosaukums: „Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm”. Identifikācijas Nr: VND-2018/5. Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018. gada 8. novembra plkst. 11:00. elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.
Pilna iepirkuma dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13137

Author: Armands Radzuška