Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Kurināmā piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. VND 2020/6 CPV iepirkumu klasifikatora kods: 09111400-4 (Koksnes kurināmais).

Iepirkuma priekšmets ir 240 kubikmetru malkas un 96 tonnu kokskaidu granulu iepirkšana pašvaldības vajadzībām, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Iepirkums sadalīts divās daļās.

Pasūtītājs ir Vaiņodes novada pašvaldība;
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000059071;
Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV- 3435;Tālr. 63464954, fakss 63407924.
Piedāvājumus jāiesniedz un iepirkuma dokumentus var saņemt līdz 2020. gada 7. septembrim, plkst 10.30 elektroniski vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/44045

Kontaktpersona, Vaiņodes novada domes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Oskars Zvejs  T. 63464500;  26360817;  e-pasts projekti@vainode.lv. Fakss 63407924

Author: Armands Radzuška