Vaiņodes novada dome izsludina konkursu uz Vaiņodes mūzikas skolas direktora amatu

Prasības kandidātiem:

Piedāvajam:

 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Mūsdienīgu darba vidi
 • Darba algu 760 EUR pirms nodokļu nomaksas.
 • 0.80 slodzes

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums par kandidēšanu uz vakanto Iestādes direktora amatu;
 • Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības dokumentu kopijas, nozīmīgāko profesionālās pilnveides dokumentu kopijas.
 • Iestādes attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām datorrakstā, burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums – 12);
 • Valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (1.pielikums);
 • rekomendācijas vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās darba vietas.

Konkursam var pieteikties no 2019. gada 28. augusta līdz 2019. gada 16. septembrim.

 Amata konkursa nolikums ir publicēts Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā www.vainode.lv, kā arī to var saņemt Vaiņodes novada pašvaldībā no 28.08.2019. līdz 16.09.2019. darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00

Author: Armands Radzuška