“Vaiņodes novada grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, izsludina iepirkumu, – atklātu konkursu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkuma nosaukums: „Vaiņodes novada grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. Identifikācijas Nr: VND-2019/4.

Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Iepirkuma dokumentācija pieejama elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26718

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 8. oktobra 10.00 vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Author: Armands Radzuška