Vaiņodes novadā izsniegtās būvatļaujas, 2015.gads.

N.
p.
k.

Būvatļ. iesnieg. iesniegš. datums

Pasūtītājs

Objekta nosaukums

Adrese

Būvatļ. izsniegš. datums

Būvatļaujas spēkā stāšanās datums

1.

10.07.2015. Aigars Strīķis Saimniecības ēkas un
pagrabs
Jaunā iela 5, Vaiņode 10.07.2015. 10.07.2015.

2.

24.07.2015. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Noliktavas komplekss (jaun-būve, pārbūve, nojaukšana) Poligons, Embūtes pag. 24.07.2015. 24.07.2015.

3.

24.07.2015. AS Latvijas valsts meži Ošlankas ceļa atzars
(pārbūve)
Valsts mežs, Vaiņode 24.07.2015. 24.07.2015.

4.

28.07.2015. Vaiņodes novada pašvaldība Vienības ielas pārbūve Vienības iela 28.07.2015. 28.05.2015.

5.

29.07.2015. Reinis Kaļķis Meliorācijas sistēmas atjaunošana Dīķmalas, Pabērzi, Staltbrieži, Smiltiņi, Riši, Vindoļi, Vec-vītoliņi, Reiņi, Sud-rabiņi, Caunas, Jaunjumači, Vaiņodes pag. 29.07.2015. 29.07.2015.

6.

31.07.2015. Vaiņodes novada pašvaldība Administratīvās ēkas
galvenā ieejas mezgla
un ietves gar Robežu
un Brīvības ielām labiekārtošana
Brīvības iela 17, Vaiņode 31.07.2015. 31.07.2015.

7.

31.07.2015. Jānis Šteins Meliorācijas sistēmas
pārbūvei
Jaunie Akmentiņi, Vaiņodes pag. 31.07.2015. 31.07.2015.

8.

09.10.2015. SIA “CERĪBA
RESNĪŠIEM”
Sporta zāle ar peldbaseinu
(jaunbūve)
Eglenieki,
Embūtes pag.
09.10.2015. 09.10.2015.

9.

13.11.2015. SIA PASAULE Dzīvojamā mājas un saimniecības ēkas būvniecība Vecruzeiķi, Vaiņodes pagasta 13.11.2015. 13.11.2015.

10.

22.12.2015. Vaiņodes novada pašvaldība Raiņa ielas pārbūve Raiņa iela, Vaiņode 22.11.2015. 22.11.2015.

11.

29.12.2015. Vaiņodes novada pašvaldība ŪK iekšējie tīkli un kanalizācijas ārējie tīkli Brīvības iela, Brīvības iela 6, Brīvības iela 4, Brīvības 2a, Vaiņode 29.12.2015. 29.12.2015.

Author: Armands Radzuška