Vaiņodes novada pašvaldība aicina pieteikties būvinspektoru un būvvaldes vadītāju-arhitektu

Vaiņodes novada pašvaldība,

reģ. Nr. 90000059071,

Raiņa ielā 23A,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435

aicina pieteikties uz vakanto:

BŪVINSPEKTORA amatu.

Pamata amata pienākumi:

  • Kontrolēt būvju būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

  • Apsekot būvniecības objektus un sniegt atzinumus par būvju pārbaudi.

  • Sagatavot dokumentāciju būvju pieņemšanai ekspluatācijā

    Uz amatu var pretendēt persona ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras jomā, arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā, ir reģistrēta būvinspektoru reģistrā, pārzin būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, ar pieredzi līdzīgā amatā, ar labām datora ( MS Office) un biroja tehnikas lietošanas prasmēm, kura prot valsts valodu, ar augstu atbildības sajūtu, ar B kategorijas autovadītāja apliecību, kura ir iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.

    Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes termiņu 3 mēnešus. Darba laiks: 12 stundu darba nedēļa, darba alga – 400,00 EUR mēnesī. Jāstājas darbā 2015.gada 1.jūlijā

     Pretendenta atlases nosacījumi pirmajā kārtā- dokumentu izpēte, otrajā kārtā- pārrunas.

    Pieteikumus (CV, motivācijas vēstule, izglītību apliecinoši dokumenti, amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinoši dokumenti) iesniegt līdz 2015. gada 19.jūnija plkst. 16.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, sekretariātā, ar norādi „Pieteikums uz vakanci: būvinspektors”

   Papildus informācija pa tālruni 28349654

BŪVVALDES VADĪTĀJA-ARHITEKTA amatu.

    Būvvaldes vadītājs – arhitekts plāno un organizē būvvaldes darbu, nodrošina iestādes funkciju un uzdevuma izpildi, kārto un atbild par būvvaldes lietvedību.

     Uz amatu var pretendēt persona ar augstāko izglītību arhitektūrā, arhitekta prakses sertifikātu, pārzin būvvaldes darbību un būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, izprot pašvaldības darba organizāciju, ar pieredzi līdzīgā amatā, ar labām datora ( MS Office) un biroja tehnikas lietošanas prasmēm, kura prot valsts valodu, ar augstu atbildības sajūtu, spēju patstāvīgi analizēt situācijas un pieņemt lēmumus, ar B kategorijas autovadītāja apliecību, kura ir iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.    

    Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes termiņu 3 mēnešus. Darba laiks: 8 stundu darba nedēļa, darba alga – 400,00 EUR mēnesī. Jāstājas darbā 2015.gada 1.jūlijā.

     Pretendenta atlases nosacījumi pirmajā kārtā- dokumentu izpēte, otrajā kārtā- pārrunas.

     Pieteikumus (CV, motivācijas vēstule, izglītību apliecinoši dokumenti, amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinoši dokumenti) iesniegt līdz 2015. gada 19.jūnija plkst. 16.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, sekretariātā, ar norādi „Pieteikums uz vakanci: būvvaldes vadītājs/arhitekts”.

     Papildus informācija pa tālruni 28349654

Konkursa sludinājums (.doc)

Author: Armands Radzuška