Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atkārtotas pārdošanas izsoles noteikumi

Tehniski iemeslu dēļ mainīts izsoles datums. Izsole notiks 2016.gada 15.jūnijā plkst. 13.30.

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Vaiņodes novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas (turpmāk – Manta):

1.1.1. automašīnas, vieglais pasažieru, marka: OPEL, modelis: VIVARO, reģ.Nr.HD 4345;

1.1.2. automašīna, kravas kaste, marka: FORD, modelis: TRANSIT, reģ.Nr. FS 3115;

1.1.3. automašīna, vieglais pasažieru, marka: MERCEDES BENZ, modelis: 208, reģ.Nr. EK 2916;

1.1.4. traktors, marka: MTZ – 50L, reģ.Nr. T7142LP

pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole). Izsolīta tiek katra Manta atsevišķi, ievērojot šajā punktā norādīto secību.

  • Izsole tiek organizēta ar mērķi veicināt godīgu konkurenci automašīnu pirkšanas- pārdošanas tirgū, tādejādi sekmējot Vaiņodes novada pašvaldībai gūt reālajiem tirgus apstākļiem atbilstošus ienākumus no savā īpašumā esošajām atsavināmām kustamām Mantām.
  • Izsoles rīkotājs – ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu izveidota izsoles komisija.
  • Izsole notiek 2016.gada 14.jūnijā plkst. 13:30, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē.
  • Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Maksāšanas līdzeklis – euro.
  • Izsoles solis – EUR 00

Tālāk skatīt pielikumā

IMG_3363

IMG_3368

IMG_3372

IMG_3377

Author: Armands Radzuška