VAIŅODES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA INFORMĀCIJA

     VSAA informācija.

 

No 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas (slimības lapas) tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski.

Darbnespējas lapa vairs nav jāiesniedz darba devējam papīra formā, darba devējs saņem informāciju par darbinieka noslēgto darbnespējas lapu VID EDS.

Iesniegumu VSAA var iesniegt papīra formā vai elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu.

Iesniegumu papīra formā slimības pabalsta piešķiršanai varat uzrakstīt Vaiņodes VPVKAC, Raiņa ielā 23A, Vaiņodes novada domes ēkā.

 

Lai pieprasītu slimības pabalstu nepieciešams :

  • informācija par Darbnespējas lapu B (lapas Nr., izsniegšanas datums, pirmās darba nespējas dienas datums);
  • bankas vai pasta norēķinu sistēmas konts;
  • pilnvara, ja Iesniegumu aizpilda pilnvarotā persona.

 

 

     VID informācija.

 

Par brīvprātīgu Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu

 

Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību.

 

Šogad deklarācijas iesniegšanas un attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumi ir tādi paši kā pērn.

Tāpat visa 2018. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un 2016. gadu, bet līdz 2018. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2014. gadu.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!

 

 

Ar visiem VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem varat iepazīties http://www.vainode.lv/vainodes-vpvkac/

 

 

Sakarā ar VPVKAC darbinieka atvaļinājumu no 23 aprīļa, klienti tiks pieņemti 24.aprīlī, 3. maijā, 8 maijā.

 

Vaiņodes VPVKAC

Author: Armands Radzuška