Atjaunots. VAIŅODES NOVADA VPVKAC INFORMĒ

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Vaiņodē no 2020. gada 16. marta līdz 12. maijam klientu apkalpošanu un konsultēšanu veiks tikai attālināti!

Tālr: +371 63464954, E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv

Klātienes apmeklējums iespējams tikai būtiskas nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefoniski ar KAC speciālistu.

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus. Valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Klientiem, kam nav iespējams iesniegt iesniegumus VSAA elektroniski, ir iespēja pilnvarot KAC speciālistu, kurš iesniegs iesniegumu VSAA jūsu vietā. Par pilnvarojumu lūgums sazināties zvanot +371 63464954.

Būsim atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību. Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai.

Informācija var tikt papildināta!

Vaiņodes novada VPVKAC

Author: Armands Radzuška