Vaiņodes vidusskola 2020./ 2021. gada mācību procesu organizē pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā “A” modeļa

koks

Vaiņodes vidusskola 2020./ 2021. gada mācību procesu organizē pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā “A” modeļa, kas paredz mācības izglītības iestādē ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem mācību personalizācijai, pašvadītas mācīšanās stiprināšanai vai digitālo prasmju attīstībai. Izglītības iestāde var nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības, un iestādē nav konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi.

(skatīt vvskola.lv – Par skolu-Normatīvie dokumenti – Mācību procesa organizēšanas kārtība un epidemioloģiskās drošības pasākumi 2020./2021. m .g. Vaiņodes vidusskolā)

1. – 6. klašu posmā mācības izglītības iestādē tiek īstenotas bez attālinātā mācību procesa elementiem.

7. – 12. klašu posmā izglītības iestāde mācības plānos un organizēs izglītības iestādes telpās, un nepieciešamības gadījumā paredz iespēju vienu dienu nedēļā mācībām patstāvīgi, t.sk. attālināti.

Skolēnu mācību darbs attālināti tiek organizēts, izmantojot dažādas mācību organizācijas formas, mācību metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un var notikt izglītības iestādē, piemēram, lasītavā vai citā piemērotā telpā, kā arī ārpus tās.

Author: Armands Radzuška