Vaiņodes vidusskolas aktualitātes

“Es tiešām ticu brīnumiem (..)
Tie vienmēr ir kaut kur tepat
Pat, ja tos nepazīsti.”

Jau otro gadu Ziemassvētku klases stundā, kad pie izgreznotās eglītes visi skolēni un skolotāji novērtē mācību gada 1. semestrī padarīto, skolas direktors Zigmunds Mickus 2 skolēniem pasniedz dāvanu – portatīvo datoru no kāda mecenāta, kura noteikums – skolēna sekmes, attieksme pret visu skolas mācību un sabiedrisko dzīvi apliecina piederību mūsu skolai. Otrs noteikums un lūgums – nenosaukt viņa vārdu.
Šogad dāvanas tika pasniegtas Beātei Briedei (8.a) un Elvim Linartam (10.).
“Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem,” Oga Mandino atziņa lai ir novēlējums Jaunajā gadā  Nezināmajam!


Ziemassvētki ir laiks,
kad vārdi, ko vēlamies teikt,
tiek rakstīti sirdī

Ceturtdien, 19. decembrī, pēdējo mācību stundu 5. – 12. klasei šajā semestrī bija sagatavojis Juris Jope, mūsu skolas absolvents, aktieris, LNO solists. Mākslinieks skolēniem izstāstīja savas karjeras veiksmes stāstu, uzsverot, ka galvenais panākumu pamats ir stingra griba, spēja atrast spēku un prast sevi organizēt, jo studiju laikā ne tikai apguvis aktiera meistarību Lavijas kultūras akadēmijā, bet arī strādājis visdažādākos darbus, lai varētu dzīvot un mācīties Rīgā. Pagājušajā gadā Juris ieguvis maģistra grādu Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijā, piedalās LNO izrādēs, vairāku teātru dažādos projektos.
Mīļus un patiesus paldies! vārdus Juris teica savai mammai, saviem skolotājiem un handbola trenerim (tagad direktoram) Zigmundam Mickus, kuri skolas laikā iemācīja cieņu pret cilvēkiem, novērtēt, ko katram dod mūsu skola, kas ir kolektīvs, ka pasaulē jāiet, lai saprastu, cik svarīgi ir apzināties savu piederību un mājas.
Koncerta programma bija dāvana visiem mums Ziemassvētkos.
Vēlā pēcpusdienā sākumskolas skolēniem un vecākiem dziedātājs mācīja rotaļas, dziedāja, bet kopā ar pirmklasniekiem uzbūra brīnumu – nez no kurienes atsauca Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu.
Paldies pianistam Anatolijam Livčam un sniegavīriņam Olafam no multfilmas “Ledus sirds”.

Foto Dace Čivžele. 
“Juris ar mammu un savām skolotājām, kuras nozīmīgas viņa skatuves karjeras izvēlē”

Akcija “Auduma maisiņi”
Katru gadu Latvijā tiek patērēts 3 000 tonnas plastmasas, tāpēc, lai mazinātu plastmasas daudzumu, Eko skolas jaunieši aicināja vecākus un vecvecākus uzšūt iepirkumu maisiņus, otrreiz izmantojot dažādus auduma gabalus. Sestdien, 21.decembrī, jaunieši (Līva, Karīna, Janta, Elīna, Sonora, Arvis un Dzintars) skolotājas Aiga Jaunzeme un Jolanta Kauliņa devās uz Vaiņodes pagasta centru, lai sestdienas tirgus pircējiem un pārdevējirm nedaudz pastāstītu par plastmasas ietekmi uz dabu un dzīvniekiem, kā arī to, ka plastmasas maisiņu labāk aizstāt ar auduma. Akcijas laikā saņēmām piedāvājumu sadarbībai ar Edīti Jonušu, kā arī no citiem, kuri piedāvāja vecās grāmatas nodot makulatūrai. Liels prieks bija skatīties uz iedzīvotājiem, kuri saņēma dāvanā auduma maisiņu, jo viņi atzinīgi novērtēja to, ka jaunieši rīko akcijas un realizē savas idejas kopā ar skolotājiem.
Kopumā Eko skolas jaunieši izdalīja 28 auduma maisiņus. Visvairāk maisiņus sagādāja Dzintars Hartmanis. Šogad pirmoreiz Eko skola rīkoja šādu akciju, un jaunieši ieguva lielu pieredzi, kas nākotnē ļaus rīkot aizvien aktuālāks akcijas un pasākumus. Paldies vecākiem un vecvecākiem, kas šuva auduma maisiņus, kā arī liels paldies Vaiņodes iedzīvotājiem, kuri atsaucās akcijai.
Eko skolas pārstāve Viktorija Karzone  

Author: Armands Radzuška