Vaiņodes mūzikas skolas ziņas

“Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem decembris bija radošs, aktīvs, mīlestības sniedzošs un labām emocijām piepildīts mēnesis. 14. decembrī Bērnu vokālās studijas un kora klašu audzēkņi pieskandināja Vaiņodi ar skanīgām dziesmām un piedalījās Vaiņodes galvenās egles iedegšanas pasākumā.

Mūzikas skolai ir izveidojusies skaista tradīcija – 1. semestri noslēgt ar brīnišķīgu audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku ieskaņas koncertu kultūras namā. 16. decembrī pēc koncerta “Ziemassvētki Rūķu ciemā” visi audzēkņi saņēma liecības un dāvanā jaunas termokrūzes, kuras varēs izmantot skolas 2. stāvā iekārtotajā jaunajā atpūtas stūrītī!

1.decembrī ar koncertiem ciemojāmies pie topošajiem Mūzikas skolas audzēkņiem Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” un 19. decembrī Vaiņodes sociālajā mājā “Vaiņode”.

Ziemas brīvdienās, kad audzēkņi un pedagogi atpūtās un krāja spēkus jaunajam darba cēlienam, pateicoties domes atbalstam un čaklajiem darbiniekiem, skolā tika izremontēta klavierspēles klase. 

PALDIES visiem audzēkņiem un pedagogiem par ieguldīto darbu un aktīvu koncertdarbību, PALDIES vecākiem par rūpēm un atbalstu, PALDIES Vaiņodes novada domei par finansiālu atbalstu! PALDIES kultūras nama un komunālās nodaļas darbiniekiem par nesavtīgo darbu un skaistām dekorācijām! Vaiņode Ziemassvētkos krāšņi mirdzēja!

Šajā semestrī Mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi gatavojas skolas akreditācijai, dažādiem konkursiem un festivāliem. Mūzikas skolu maija mēnesī gatavojas beigt 8 audzēkņi. Lai izdodas!

KOPĀ MĒS VARAM SASNIEGT DAUDZ!!! Lai dzīvespriecīgs un labām emocijām piepildīts JAUNAIS GADS!

Ar cieņu, Mūzikas skolas direktore G. Riežniece.

Vaiņodes mūzikas skolas audzēkņi nu brīvajos brīžos starp lielo skolu un stundām varēs baudīt siltu tēju skolas atpūtas stūrītī.

Author: Armands Radzuška