Ziņo Vaiņodes mūzikas skola

Lai atskan, lai sabirst notis kā sapņi, ar gaismu, ar zelta puskrēsliņu,
lai ļaužu sirdis šurpu tiecas pār raizēm, pār likstām uz bezgalību…

Vaiņodes Mūzikas skolas vijoles spēles 1. klases audzēkne Enija Krūza un skolotāja Dace Bērzniece 16. oktobrī piedalījās Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā “Labās prakses” pasākumā “Vijoles spēles etīžu pēcpusdiena”. Koncertā piedalījās Grobiņas, Nīcas, Liepājas, Priekules, Vaiņodes un Pāvilostas Mūzikas skolas jaunie vijolnieki, kuri atskaņoja etīdes un iesaistījās pārrunās par etīdes nozīmi jaunā mākslinieka izaugsmē. Pēc koncerta audzēkņiem bija noorganizētas  radošās darbnīcas, kurās izveidoja skaistus atstarotājus nošu un vijoles atslēgas veidolā. Savukārt pedagogi savā starpā dalījās labās prakses sarunās par kopīgām pedagoģiskām aktualitātēm skolās un jauno vijolnieku izglītošanu. Visi koncerta dalībnieki un pedagogi saņēma Pateicības par piedalīšanos.

1.oktobrī Ventspilī koncertzālē “Latvija” notika V Latvijas Mūzikas skolu kora klašu solo, duetu un trio ansambļu konkurss “Jūras Zvaigzne”, kurš veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei. Konkursu organizēja Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” sadarbībā ar A. Vānes atbalsta fondu, un tajā varēja piedalīties visi Latvijas Mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 7 – 16 gadiem. No Vaiņodes Mūzikas skolas piedalījās 5. kora klases duets – Elīna Kroņkalna un Daniela Snipe (ped. Gunita Riežniece, konertmeistare Selga Puķīte), kā arī 6. kora klases audzēkne Silga Barakauska (ped. Baiba Leite, koncertmeistare Selga Puķīte). Dziedātājas un skolotājas saņēma Pateicības rakstus par piedalīšanos.1.

Paldies Vaiņodes novada domei par finansiālu atbalstu, audzēkņiem un pedagogiem par piedalīšanos pasākumos un skaisto muzicēšanu, kā arī vecākiem par atbalstu!

Author: Armands Radzuška