Birka: noma

Posted in Bez tēmas

Izsole uz zemes gabalu nomu Embūtes pagastā.

Pieteikšanās uz nomas tiesībām. Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem