4.MAIJS – BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

Baltā galdauta svētki ir veids kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu, pieminot 1990.gada 4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos, PAR mūsu draugiem no visas pasaules, PAR brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai.

Mūsu novadā Baltā galdauta svētku ietvaros notika gadatirgus (paldies dalībniekiem par  lielo atsaucību); ekspozīcija “Brīvības iela – vēsturiskā” pie Senlietu krātuves (paldies Ilzei Strēlei par sagatavoto izstādi); Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanai veltīts ekumēnisks Dievkalpojums ev. Lut. Bātes baznīcā (paldies Vaiņodes Baptistu draudzei – sludinātājam Edgaram Purmalim, Vaiņodes – Bātes evaņģēliski luteriskajai draudzei – mācītājam Kārlim Puķītim, Vaiņodes Romas katoļu draudzei – garīdzniekam Andrim Vasiļevskim un draudžu kopkorim – vadītājām Ingai Prūsei un Sandrai Purmalei, kā arī ērģelniecei Jolantai Kauliņai); Brīvības ielas skrējiens un spēka sacensības (paldies Aināram Pāvilam par pasākuma organizēšanu); svētku mielasts skrējiena dalībniekiem (paldies Inetai Zvejai un Oskaram Zvejam par maizi,  Anitai Zviedrei un Uldim Zviedrim par medu, Janai Megnei un Jānim Megnim par pienu) radošās darbnīcas bērniem (paldies Marikai Lānei, viņas palīdzēm Santai Taujēnai un Sintijai Plāsei par ideju un pasākuma organizēšanu); koncerts “Latviju mīlot” (paldies Sigitai Jevgļevskai un Mārim Kupčam par brīnišķīgo dzejas lasījumu, dziesmām un harmonijām bagāto ģitāras spēli); balle (paldies grupai “Cits Kvartāls).

Vēlos pateikt lielu paldies savai kultūras nama komandai (Ilgai, Aivaram, Valentīnai, Daigai, Staņislavai, Tomam, Veltai) par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu svētku dienās! Paldies Vaiņodes internātpamatskolas direktoram Reinim Ulbertam, novada lauku attīstības speciālistei Inesei Freibergai, novada elektriķim Viesturam Legzdiņam, komunālajai nodaļai un Vaiņodes novada domei par izpalīdzību svētku organizēšanā!

Ar cieņu, vadītāja kultūras jomā G. Riežniece

Author: Armands Radzuška