TAUTAS SAIMES GRĀMATAS CEĻOJUMS VAIŅODES NOVADĀ

17.aprīlī Kultūras namā notika sapulce, kurā Guntis Rolis novada bibliotēku darbiniecēm un domes pārstāvjiem prezentēja Tautas Saimes grāmatu:

Kas ir Tautas Saimes grāmata ?

 • Visas tautas pirmā kopā pašrocīgi rakstītā grāmata.
 • Iedzīvotāju dāvana Latvijai simtgadē – viena no pirmajām iniciatīvām ar tās simboliku.
 • Grāmata ir pieejama visā Latvijā.
 • Katram iedzīvotājam ir unikāla iespēja ļoti personiski uzrunāt valsti, uzticēt savus spožākos mirkļus un savas emocijas.
 • Tikai un vienīgi pašu domubiedru finansējums.
 • Absolūti bez kāda politiska spēka ietekmes.
 • Reālu virzīšanas darbu uzņēmās divi vīri spēka gados- Aivars  Meija un Guntis Rolis

Kā radās ideja?

 • Rīgas Aktīvo senioru alianses RASA 2014. gada iniciatīva.
 • Ideja guva atbalstu – veidojās domu biedru grupa.
 • gada vasarā virzītāji apvienoja spēkus rīcības komitejā 30 cilvēku sastāvā.
 • Darba process- grāmatas modelis, iespiešana.

Grāmatas ceļš 2017-2018

 • 25 grāmatas ceļo pa visu Latviju.
 • 5 grāmatas katram reģionam- Kurzemei, Zemgalei, Vidzemei, Latgalei, Rīgai.
 • Sākums 2017. gada pavasarī ar svinīgu iedziedāšanu. Iedziedāšanā aicināta iesaistīties ikviens Latvijas novads, pagasts.
 • gada septembrī grāmatas svinīgi tiek nodotas Valsts Prezidentam Raimondam Vējonim.
 • Prezidents grāmatas nodod Nacionālajā bibliotēkā saglabāšanai un ekspozīcijai.

 

 1. aprīlī Kultūras namā notika sapulce, kurā notika Tautas Saimes grāmatas prezentācija izglītības iestāžu vadītājiem. Sapulcē piedalījās domes pārstāvji, bibliotēku pārstāvji, Embūtes TIC pārstāvji. Sapulcē tika izveidots grāmatas ceļojums pa Vaiņodes novada iestādēm:
 2. maijā – Saimes grāmata atrodas kultūras namā (Baltā galdauta svētkos), vadītāja kultūras jomā Gunita Riežniece
 3. maijā – Vaiņodes vidusskolā (direktors Zigmunds Mickus)
 4. maijā – Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” (vadītāja Irina Jonuša)
 5. maijā – Vaiņodes novada domē
 6. maijā – Vaiņodes Mūzikas skolā (direktore Miranda Ulberte)

no 14. – 18. maijam – Vaiņodes bibliotēkā (vadītāja Lienīte Rozenbaha)

 1. maijā – Vaiņodes Senlietu krātuvē (novada tūrisma speciāliste Ilze Strēle)

no 21. – 25. maijam – Embūtes bibliotēkā (vadītāja Indra Fjodorova)

 1. maijs – Embūtes tūrisma informācijas centrā (vadītāja Dina Ziemele)
 2. maijs – Vaiņodes internātpamatskolā (direktors Reinis Ulberts)
 3. maijs – Vaiņodes Sociālais atbalsta centrs “Vaiņode” (vadītājs Uģis Melbārdis)

 

 1. maijā Kultūras namā notika vidusskolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts “Bez mīlestības nedzīvojiet”, kurā Guntis Rolis nodeva Tautas Saimes grāmatu novada domes priekšsēdētājam Visvaldim Jansonam. Visos Latvijas novados un pilsētās notiek grāmatas svinīga iedziedāšana ar dziesmu “Ģērbies saule sudarbota”. Mūsu novadā šo dziesmu izpildīja vidusskolas meiteņu koris (diriģentes Baibas Leite).

Aicinām ikvienu Vaiņodes novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no reliģiskās vai etniskās piederības, rakstīt Tautas Saimes grāmatā savus iespaidus, vēlējumus, pārdomas un redzējumus, savus vēstījumus un rosinājumus, stāstus, pievienojot foto materiālus,  zīmējumus vai citas radošas izpausmes.

 

Ar cieņu, vadītāja kultūras jomā G. Riežniece

Author: Armands Radzuška