Interaction of Skuodas and Vainode Fire and rescue services for life and enviroment safety / 1 FIRETEAM

Vaiņodes novada dome ir realizējusi Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu.

2009. gada 21. janvārī tika noslēgta partnerības vienošanās ar vadošo partneri- Skuodas rajona pašvaldību par partnerību projektā „Interaction of Skuodas and Vainode Fire and rescue services for life and enviroment safety / 1 FIRETEAM”

Projekta ietvaros bija paredzēts iegādāties pa vienai jaunai ugunsdzēsēju mašīnai Vaiņodes un Īlaķu ugunsdzēsēju posteņiem, kā arī veikt ugunsdzēsēju komandu apmācību. Projekta ideja ir pārrobežu sadarbības attīstīšana starp blakus esošo pašvaldību ugunsdzēsēju komandām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 313230.00 EUR. Vaiņodes novads piedalījās projektā ar 145145.00 EUR lielu finansējuma daļu, no kuras 123373.25 EUR ir Eiropas Savienības finansējums.

Projekta mērķi ir sasniegti,- ir iegādātas ugunsdzēsēju automašīnas un ir notikusi ugunsdzēsēju komnadu apmācība, kura notika Lietuvā- Īlaķos. Apliecību par kursu beigšanu saņēma 4 Vaiņodes novada ugunsdzēsēji.

2010. gada 28. februārī iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar jauno ugunsdzēsēju automašīnu un tās aprīkojumu, kuru izgatavojusi Lietuvas firma ISKADA uz automašīnas IVECO bāzes..

Author: Mārtiņš