Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā.

2014. gada 28. oktobrī noslēdzās projekta “Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” (Nr. 3.DP./5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017) realizācija.
Projekts aizsākās 2008. gadā. Projekta ietvaros 2010. gadā ekspluatācijā nodeva ūdens ieguves vietu,- divus jaunus urbumus un ūdens atdzelžošanas staciju ar ūdens rezervuāru, kā arī ūdensvadu 3518 metru garumā. Darbus veica AS „UPB” SIA „Vektra 21”. 2014. gadā, apgūstot ietaupītos līdzekļus, šī paša projekta ietvaros uzbūvēja notekūdeņu attīrīšanas ietaises, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadu 1068 metrus, pašteces tīklus 2550 metrus un ūdensvadu 1033 metru garumā. Darbus veica SIA „Velve”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA „BaltLine Globe”. Līdz ar to centralizēta ūdensapgāde ir nodrošināta 72% iedzīvotājiem, savukārt kanalizācijas sistēma pieejama 45% iedzīvotāju Vaiņodes aglomerācijā. Projekta attiecināmās izmaksas, atbilstoši Civiltiesiskajam līgumam bija 1 466 340.32 EUR. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85.0% no projekta attiecināmajām izmaksām. Valsts budžeta līdzfinansējums 7.66 % no attiecināmajām izmaksām.

.

Author: Mārtiņš